หมวดหมู่เทปกาว
เทปกั้นเขต

– ผลิตจากเนื้อพีอี ไม่มีกาว ที่มีความยืดหยุ่น ไม่ขาดง่าย
– ใช้กั้นเขต พื้นที่หวงห้าม
– มี 2 สีให้เลือก คือ ขาวสลับแดง และเหลืองสลับดำ
– ขนาดมาตรฐานอยู่ที่ 70 มม. ยาว 200 เมตร