หมวดหมู่เทปกาว
เทปอลูมิเนียม

1. Red Phoenix
– ผลิตจากฟอล์ยหนา 30 mic
– ใช้กับงานระบบทำความเย็น เช่น แอร์,ตู้แช่,ตู้เย็น
– มีทั้งรุ่นมีกระดาษรอง และรุ่นที่สามารถดึงออกจากม้วนเพื่อใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องลอกกระดาษออก
2. Blue Phoenix
-ผลิตจากฟอล์ยหนา 35 mic
– ใช้กับงานระบบทำความเย็น เช่น แอร์,ตู้แช่,ตู้เย็น
– มีทั้งรุ่นมีกระดาษรอง และรุ่นที่สามารถดึงออกจากม้วนเพื่อใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องลอกกระดาษออก
3. Black Phoenix
-ผลิตจากฟอล์ยหนา 50 mic
– ใช้กับงานระบบทำความเย็น เช่น แอร์,ตู้แช่,ตู้เย็น
– มีทั้งรุ่นมีกระดาษรอง และรุ่นที่สามารถดึงออกจากม้วนเพื่อใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องลอกกระดาษออก
4. Green Phoenix
-ผลิตจากฟอล์ยหนา 80 mic
– ใช้กับงานระบบทำความเย็น เช่น แอร์,ตู้แช่,ตู้เย็น
– มีทั้งรุ่นมีกระดาษรอง และรุ่นที่สามารถดึงออกจากม้วนเพื่อใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องลอกกระดาษออก

 -หน้ากว้างตั้งแต่ 10-1200mm.
-ความยาวมาตรฐานอยู่ที่ 50 หลาหรือความยาวอื่นๆ ตามต้องการ
-รับผลิตภายใต้แบรนด์ลูกค้า ทุกขนาดหน้ากว้างและทุกความยาว