หมวดหมู่เทปกาว
เทปใส

เทปใสยี่ห้อ Blue Phoenix  แกนใหญ่ ผลิตจากกาวอะคริลิค เหมาะกับการใช้งานในสำนักงาน เครื่องเขียน ทั่วไป ขนาดแท่นตัด 3″
แกนพลาสติค แกนเล็ก ใช้กาวอะคริลิค เหมาะกับการใช้งานในสำนักงาน เครื่องเขียน ทั่วไป ขนาดแท่นตัด 1″

เทปใส ยี่ห้อ Green Phoenix แกนใหญ่ ผลิตจากกาวยาง เหมาะกับการใช้ติดวัสดุที่มีผิวมัน ขนาดแท่นตัด 3″

เทปใสยี่ห้อ Green Phoenix แกนเล็ก ผลติจากกาวยาง เหมาะกับการใช้ในสำนักงาน หรือติดถุงพลาสติคบรรจุภัณฑ์ ฉีกขาดได้ด้วยมือ โดยไม่ต้องใช้แท่นตัด หรือแท่นตัดเล็กขนาด 1″

– หน้ากว้างมาตรฐาน 12,18 มม.
– ความยาวแกนใหญ่ 45,100 หลา
– ความยาวแกนเล็ก 36 หลา