หมวดหมู่เทปกาว
เทป 2 หน้าเยื่อผ้า

Blue Phoenix  เยื่อผ้า หนา 280 mc. เหมาะสำหรับใช้งานที่ต้องการความเหนียวสูง และพื้นผิวไม่เรียบ เช่น พรม, ผนังทาสี เป็นต้น
– กาวยางสังเคราะห์ ติดแน่น ไม่ลอกหลุดงาย และไม่ทิ้งคราบกาวบนพื้นผิว
-ไลเนอร์ขาว

Blue Phoenix  เยื่อผ้า หนา 280 mc. เหมาะสำหรับใช้งานที่ต้องการความเหนียวสูง และพื้นผิวไม่เรียบ เช่น พรม, ผนังทาสี เป็นต้น
– กาวยางสังเคราะห์ ติดแน่น ไม่ลอกหลุดงาย และไม่ทิ้งคราบกาวบนพื้นผิว
-ไลเนอร์เหลือง

Orange Fox  เยื่อผ้า หนา 300-330 mic. ใช้งานที่ต้องการความเหนียวสูงมาก และพื้นผิวไม่เรียบ เช่น พรมแข็ง, ผนังทาสี เป็นต้น
มี 2 รุ่น กาวขาวและกาวใส ใช้กับงานติดป้าย แบนนเนอร์โฆษณา
– กาวยาง ติดแน่น ไม่ลอกหลุดงาย และไม่ทิ้งคราบกาวบนพื้นผิว
– ไลเนอร์เหลือง

– หน้ากว้างมาตรฐาน 12,15,20,24 มม. (สามารถสั่งทำตามหน้ากว้างที่ต้องการได้)
– ความยาวมาตรฐานอยู่ที่ 15 เมตร และ 25 เมตร
– รับผลิตภายใต้แบรนด์ลูกค้า ทุกขนาดหน้ากว้างและทุกความยาว